Fonden

Antiloop Hedge består av fyra huvudstrategier med totalt åtta portföljer med olika fokus på tillgångsslag, tidshorisont och analysmetod.