Strategier

tactical asset allocation

TAA EMERGING MARKETS

allokerar mellan tillväxtmarknader, företagsobligationer, råvaror och guld via ETFer. Målet är att skapa en god riskjusterad avkastning i absoluta termer likväl att överprestera jämförelseindex och minimera nedställ. I strategin används mönsterigenkänning, maskininlärning och en kompletterande fundamental makroanalys.

TAA DEVELOPED MARKETS

(Cygnus) är en dynamisk tillgångsallokeringsstrategi som investerar i amerikanska aktier, jordbruksråvaror och ädelmetaller via ETFer, terminer och aktier. Målet är att producera hög riskjusterad avkastning över tid och ekonomiska cykler. Strategin använder sig av såväl teknisk som fundamental analys.

GLOBAL MACRO

GLOBAL DISCRETIONARY

handlar de 40 mest likvida marknaderna för fixed income, valutapar, aktieindex och råvaror. Positionerna baseras på signaler från ett bibliotek av drygt 50 systematiska mönster som analyseras diskretionärt över flera tidsperioder. Mönstren förstärks också genom maskininlärning och kompletteras med en fundamental makroanalys.

GLOBAL SYSTEMATIC

är en helt systematisk strategi som tar positioner i tre subportföljer; globala terminer, lång/kort aktier, och taktisk tillgångsallokering. Positionerna är uppbyggda på tre olika modeller som är baserade på säsongsmönster, momentum/meanreversion, och rekylmönster. Varje modell eller system är förstärkt med en maskininlärningsalgorithm och styrkan i signalen beror både på styrkan i det underliggande mönstret såväl som styrkan i maskininlärningen. Den slutgiltiga signalen är kontinuerlig och positioner viktas om en gång per dag baserat på den totala styrkan i signalen.

LONG/SHORT EQUITY

LONG/SHORT EQUITY TECHNICAL

är fokuserad på de mest likvida amerikanska aktierna. Tre subportföljer implementeras med specifika tidsramar och mönster. Tekniska och fundamentala screeiningverktyg används för att begränsa universumet. Positioner tas baserat på de underliggande mönstrena, maskininlärningsalgorithmer, samt makroanalys.

LONG/SHORT EQUITY FUNDAMENTAL

fokuserar på de mest likvida och attraktivt värderade aktierna noterade i USA och Europa genom traditionell fundamental och värdebaserad analysmetod. Portföljen uttrycks genom sektorspreadar där alla geografiska marknader och sektorer screenas för att hitta mest attraktivt värderade bolag, både i absoluta termer men även i relation till historisk värdering.

SHORT TERM

SHORT TERM FUTURES

är en eventdriven strategi som tar kortsiktiga positioner i terminer mot aktieindex, räntor och råvaror. Både korta och långa positioner tas och målet är att bidra till fondens totala låga korrelation till aktiemarknaden.

Strategin bygger på kombinerad analys av grafer och aktuella marknadshändelser som kortsiktigt driver priser. Positioner skalas normalt in och ut under en dag och stop loss-tekniker implementeras tillsammans med en total daglig förlustlimit för att minimera risken i strategin.

SHORT TERM EQUITIES

använder en eventdriven approach för att hitta alpha i globala aktier. Strategin tar både långa och korta positioner genom en kombination av fundamental och teknisk analys. Strategin använder sig av momentum och mean reversion för att hitta obalanser i orderflöden som kan leda till stora intradagsrörelser i aktier.

Risk hanteras genom stop-loss på positionsnivå samt en daglig förlustlimit för hela strategin.