Team

Teamet på Antiloop har lång erfarenhet inom fondbranschen med en bred kunskap inom kvantitativ så väl som diskretionär förvaltning, där en mängd olika tillgångsslag och tidshorisonter används.
Martin Sandquist
Martin Sandquist
Partner, CIO och
portföljförvaltare

Martin Sandquist är ansvarig för Antiloops Global Macro portföljer, TAA Emerging Markets, och L/S Equity Technical. Sandquist har över 20 års erfarenhet av hedgefondbranschen som medgrundare och portföljförvaltare på Lynx Asset Management. Sedan Sandquist sade upp sitt operativa ansvar på Lynx har han fokuserat på att förvalta sitt eget kapital inom en family office struktur för att sedan vara med och grunda Antiloop.

Martin Sandquist
Anna Svahn
Partner, CEO och
portföljförvaltare

Anna Svahn förvaltar strategin Tactical Asset Allocation Developed Markets. Svahn har tidigare förvaltat flera diskretionära portföljer enligt sin strategi “Cygnus” vilken ligger till grund för TAA Developed Markets innan hon tillsammans med Sandquist grundade Antiloop. Svahn fokuserar främst på alternativa marknader (råvaror och digitala tillgångar) och sitter i styrelsen för Arcane Crypto som är noterade på Nasdaq Stockholm.

Martin Sandquist
Karl-Mikael Syding
Portföljförvaltare

Karl-Mikael Syding förvaltar fondens Long/Short Fundamental-strategi. Syding kommer tidigare från en bakgrund som portföljförvaltare och partner på hedgefonden Futuris Asset Management där han arbetade mellan år 2000 till 2015. Under 2010 tog Syding, för Futuris räkning, emot priset “the European Hedge Fund Of The Decade 2000-2009” från HFR. På Futuris fokuserade Syding främst på banker och IT-bolag.

Styrelse

Peter Dahlberg (Ordf.)

Alfred Von Platen

Robert Eek

Martin Sandquist

Anna Svahn