Metodik

ANTILOOP använder sig av ett multistrategiangreppsätt som kan delas upp i fyra grupper: Taktisktillgångsallokering, Globalriktningshandel, Lång/kort aktier, och Kortsiktig trading. Varje grupp innehåller två separata strategier vilket totalt ger åtta strategier som utgör fonden. 

Strategierna är diversifierade genom tillgångsslag, tidsramar, och metodik, med målsättningen att vara lågt korrelerade till aktier, räntor, och andra förvaltare, likväl som till varandra. 

Varje strategi är specifikt designad av den ansvarige portföljförvaltaren i enlighet med dennes kompetensområde och bakgrund. Varje portföljförvaltare har spenderat många år med att konstruera och applicera sin specifika strategi och har genererat bra vinst historiskt med låg korrelation till aktiemarknaden och med fördelaktiga riskparametrar. 

Genom att använda olika metoder som diskretionär och systematisk handel, fundamental- och tekniskanalys, så väl som olika tidshorisonter och investeringsuniversum, kommer korrelationen mellan strategierna troligen vara låg framöver. Detta är en viktig komponent i Antilooops målsättning att generera en stabil och okorrelerad avkastningsström